• English
 • فهرست بستن

  قرائت کنتورهای دیجیتال به چه صورت میباشد؟ چگونه تشخیص دهیم اوج بار ، کم بار ، میان باری رو تا بتوانیم اطلاعات مصرف را به اداره برق گزارش دهیم؟ مدل کنتور MTF200

  نحوه قرائت کنتور تکفاز MTF200F یا MTF200 (ساخت شرکت توس فیوز) جهت آگاهی از میزان مصرف و اعلام آن به اداره برق به شرح ذیل می باشد:

  ۱- دکمه طوسی یا قرمز رنگ بالا کنار صفحه نمایش کنتور را چند بار فشار دهید. روی صفحه نمایش سمت چپ پایین عبارت ۱٫۸٫۱ نمایش داده می شود. ارقام بالای آن نشانه میزان مصرف در تعرفه میان باری می باشد. به عنوان مثال: ۸٫۴۰ kwh

  ۲- دکمه را یک بار دیگر فشار داده تاعبارت ۱٫۸٫۲ نمایش داده شود، ارقام بالای آن نشانه میزان مصرف در تعرفه پرباری می باشد.

  ۳- دکمه را دوباره فشار دهید تاعبارت ۱٫۸٫۳ نمایش داده شود، ارقام بالای آن نشانه میزان مصرف در تعرفه کم باری می باشد.