• English
  • فهرست بستن

    سلام میخواستم بدونم آیاامکان ریست کنتورهای تک فاز MTF200F درحالی که نصب هستندوجود داره ؟ اگه داره نیاز به وسیله به خصوصی داره؟

    ریست کنتورها بر خلاف الزامات توانیر می باشد و کنتورهایی که به تایید توانیر می رسند نباید این قابلیت را برای مشترک داشته باشند.