نمایش یک نتیجه

  • کلید مینیاتوری EP 60

    کلیدهای مینیاتوری  (MCB) با محافظت از تاسیسات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه ، ایمنی الکتریکی را در خانه ها ، دفاتر و سایر ساختمان ها و همچنین برای مصارف صنعتی تضمین می کنند. در صورت وقوع خطا در سیستم الکتریکی ، کلید مینیاتوری به طور خودکار مدار الکتریکی را قطع می کند تا از آسیب دیدن سیمها، کابل کشی و سایر اجزا در تاسیسات الکتریکی و همچنین  از ایجاد آتش سوزی و حریق جلوگیری کند.  کلیدهای مینیاتوری به دو مکانیزم مجزا برای ایجاد اطمینان و ایمنی برای افراد و تجهیزات تاسیسات الکتریکی مجهز شده اند :

    $2500