• English
  • فهرست بستن

    آزمایشگاه توس فیوز در سال ۱۳۷۸ با هدف ارائه خدمات مورد نیاز به صنعت تاسیس و در سال ۱۳۸۵ جهت ارتباط نزدیک تر با سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی آزمایشگاه همکار به شماره khr896 در زمینه کلید مینیاتوری وکنتور الکترونیکی را دریافت نمود. در سال۱۳۹۲ با تجهیز آزمایشگاه به سیستم و دستگاههای مدرن و با استفاده از کارشناسان مجرب موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساسISO IEC 17025 :2005 به شماره NACI/Lab/462 از سازمان ملی استاندارد ایران گردید و به عنوان اولین آزمایشگاه دارای این گواهینامه در زمینه آزمون انواع کلید مینیاتوری در ایران معرفی شد. آزمایشگاه شرکت توس فیوز مصمم است خدمات خود را به موقع و در کمترین زمان ممکن با حداکثر کیفیت و با قیمت مناسب ارائه نماید.

    آزمایشگاه همکار کنتور   آزمایشگاه کلید مینیاتوری