• English
  • فهرست بستن

    بازدید ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی از طرح توسعه شرکت دانش بنیان توس فیوز

    در بازدید بعمل آمده توسط ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی جناب آقای مهندس مس¬فروش باتفاق معاون محترم سازمان جناب آقای مهندس ناصری و سایر مسئولین آن سازمان از خطوط تولید شرکت توس فیوز، روند پیشرفت پروژه تولید بورد الکترونیکی کنتور برق و همچنین افزایش ظرفیت تولید انواع کنتورهای دیجیتال و هوشمند با آخرین تکنولوژی روز دنیا مورد ارزیابی ایشان و همراهان قرار گرفت.
    طرح توسعه خطوط تولیدی و ایجاد ظرفیت های جدید شرکت توس فیوز در راستای تحقق اهداف استراتژیک این شرکت آغاز شده است که نتایج حاصله مورد توجه بازدیدکنندگان واقع گردید.