• English
  • فهرست بستن

    تولید کلیدهای مینیاتوری تحت لیسانس AEG آلمان

    این شرکت اولین و تنها تولید کننده انواع کلیدهای مینیاتوری تحت لیسانس AEG آلمان ( عضو مجموعه عظیم GE) در خاورمیانه می باشد.