• English
  • فهرست بستن

    اخذ درجه دانش بنیان

    با همت متخصصان و محققان شرکت در طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز کشور، این شرکت در سال ۱۳۹۳ موفق به دریافت درجه دانش بنیان گردید.